วิธีสร้างหน้าเว็บอีกภาษาสำหรับเว็บไซต์แบบ Pro ของคุณ

ไม่ควรสร้างเว็บไซต์อีกภาษาในขณะที่เว็บไซต์ต้นแบบยังเขียนไม่เสร็จ และยังไม่ได้ทำการทดสอบ

เพราะ 1 ภาษา = 1 เว็บไซต์ ที่แยกจากกัน ฉะนั้นการปรับแต่งตั้งค่าใดๆ จะมีผลเฉพาะเว็บไซต์ภาษานั้นๆ


หากต้องการเพิ่มหน้า หรือแก้ไขเนื้อหาที่เว็บไซต์ต้นแบบ  การปรับปรุงนี้จะไม่มีผลต่อหน้าเว็บภาษาอื่น ซึ่งสามารถเข้าปรับปรุงแต่ละภาษาด้วยตนเองได้  เห็นได้ว่า SimDif ใช้งานง่าย และรวดเร็ว  ฉะนั้นการแก้ไขข้อมูลภายหลังนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสักนิด

สร้างเว็บไซต์หลายภาษา ด้วยเว็บไซต์ Pro ของคุณได้ง่ายๆ


• เพียงไปที่ "ตั้งค่าส่วนตัว" เลือก "สร้างเว็บหลายภาษา" จากนั้น เลือกเว็บไซต์ต้นแบบที่ต้องการแปล(ต้องเป็นเว็บไซต์แบบ Pro) แล้ว เลือก ธงภาษาที่จะแปล


 • ตั้งชื่อเว็บไซต์ให้มีความพิเศษโดดเด่น ควรเป็นชื่อที่ทำให้คุณและผู้อ่านทราบได้ทันทีว่า เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องใด หากภาษาที่คุณต้องการไม่มีให้เลือก ให้คุณคลิกที่ "ภาษาอื่น" จากนั้นกรอกชื่อภาษา และอัพโหลดธง


 • เสร็จแล้ว คลิก "สร้างเว็บไซต์ใหม่" สังเกตรูปธงจะปรากฎอยู่มุมบนขวา ใต้เครื่องมือตั้งค่าเว็บไซต์


คำแนะนำ:

> หากเว็บไซต์คุณ มีมากกว่า 1 ภาษา ควรเลือกใช้ ธีม สีต่างกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่อาจเกิดจากการเข้าสู่ระบบพร้อมกันของผู้แปลแต่ละภาษา (โดยปกติแล้วเราไม่แนะนำให้นักแปลเข้าระบบพร้อมกัน)


> กรณีที่คุณเลือกธงภาษาผิด หรือต้องการเปลี่ยนธงภาษาภายหลัง สามารถเปลี่ยนธงภาษาได้ โดยไปที่ "ตั้งค่าเว็บไซต์" เลือก "ภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์" จากนั้นเลือกธงที่คุณต้องการค่ะ


คลิกรูปภาพ เพื่อชมวิธีสร้างเว็บไซต์หลายภาษา