คู่มือแนะนำ เพื่อการแปลภาษาสำหรับเว็บไซต์

SimDif เครื่องมือสำหรับผู้เริ่มสร้างเว็บไซต์  ให้คุณสามารถคัดลอก Pro เว็บไซต์ เพื่อแปลเป็นภาษาอื่นได้ทันที  หลังจากเขียนเนื้อหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว


ในเว็บไซต์นี้มีหลักการที่เป็นประโยชน์อีกเล็กน้อยที่คุณควรเข้าใจ ซึ่งบางทีเหตุผลต่างๆนี้ อาจทำให้คุณต้องการแปลเว็บไซต์คุณเป็นอีกภาษาก็เป็นได้ และ ลองคิดถึงความต้องการผู้เข้าชมเว็บไซต์ในภาษาต่างๆ และนำเสนอสิ่งที่ผู้เข้าชมต้องการในเว็บไซต์คุณ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความต้องการของผู้เข้าชม

_____

ไม่ใช่แค่การแปล แต่เป็นโอกาสในการปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น

การแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอื่นๆ ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่า เพราะไม่เพียงได้นำเสนอสิ่งต่างๆ ในเว็บไซต์คุณให้คนต่างชาติต่างภาษาสามารถรับรู้และเข้าใจได้แล้ว   แต่ยังช่วยตรวจทานและปรับปรุงข้อผิดพลาดของเนื้อหาในเว็บไซต์ภาษาต้นฉบับด้วย

_____

งานแปล เหมาะกับสมองคน ไม่ใช่สมองกล

การใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติเพื่อแปลเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากคุณเข้าใจลักษณะการแปลของโปรแกรม ซึ่งจะแปลแบบคำต่อคำ ฉะนั้นการแปลภาษาที่มีคุณภาพจำต้องอาศัยผู้แปลที่มีความเข้าใจความเป็นอยู่ของผู้คนในภาษานั้นๆ และใช้ภาษานั้นได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งผู้แปลจะทราบวิธีนำเสนอสิ่งที่ผู้เข้าชมต้องการ

_____

ใช้บริการฟรี 1 ปี

เมื่อคุณมีเว็บไซต์ต้นฉบับแบบ Pro SimDif ยินดีให้คุณใช้บริการเว็บไซต์ภาษาอื่นแบบ Pro ฟรี 1 ปี


เพื่อให้เวลาคุณแปลภาษาได้อย่างสะดวกสบาย  


คัดลอกเว็บไซต์ แล้วแปล ง่ายนิดเดียว

ไปที่ "ตั้งค่าส่วนตัว" เลือก "สร้างเว็บไซต์หลายภาษา" แล้วทำตาม

คำแนะนำ คุณจะได้เว็บไซต์ที่ถูกคัดลอก โดยเนื้อหานั้นจะเหมือนกับ

เว็บไซต์ต้นแบบทุกประการ ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้ทุกเมื่อ

โดยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต้นแบบ
คลิก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิธีสร้างเว็บไซต์อีกภาษา


ดูให้แน่ใจว่า ผู้แปลภาษา สามารถแปลได้จริง

ซึ่งหากคุณไม่สามารถพูดภาษานั้นๆได้อย่างชำนาญ

ควรหานักแปล เพื่อมาช่วยแปลภาษาในเว็บไซต์ที่ถูกคัดลอก
คลิก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิธีหานักแปล


แม้การคัดลอกเว็บไซต์ทำได้ง่าย แต่จะดีกว่าหากคุณทราบเทคนิคต่างๆ

เพราะจะช่วยให้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น
คลิก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เทคนิคคำแนะนำ สำหรับการแปล SimDif คุณ

ภาพด้านบน และล่าง ของคำแนะนำนี้ เป็นภาพของศิลาจารึก Rosetta ซึ่งเป็นศิลาจารึกที่เขียนอธิบายเพื่อให้ความเข้าใจอักษรอียิปต์ยุกต์ใหม่ [ เกี่ยวกับศิลาจารึก Rosetta ]